Personal

Lena Haglund, förskolechef

Agneta Smith, barnskötare

Dag Strömquist, kock

Astrid, barnskötare, (vikarierar för Sandra)

Josefine Carlsson, barnskötare

Maria Persson, barnskötare