Verksamheten

Förskolan Solbacken arbetar i enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö-98 med 2010 års uppdatering)
Vi satsar på små arbetsgrupper (4-6 barn/pedagog) under förmiddagarna vilket ger oss stora möjligheter att både se, höra och bekräfta varje barn.
Vårt temainriktade arbetssätt syftar också till att ta tillvara barnens initiativ och ge utrymme för deras lust att skapa, utforska och testa sina förmågor. Vi vill väcka deras nyfikenhet att uppleva och lära.
Till vår hjälp har vi också en inspirerande innemiljö, med rum för olika aktiviteter och en härlig utemiljö med många möjligheter till lek och äventyr.
Solbacken är ett föräldrakooperativ där alla ska känna sig välkomna. Kooperativet har ingen form av politisk eller religiös ideologi. Att ha barnomsorg i kooperativ form ger föräldrar möjlighet att delta, påverka och fatta beslut om framförallt ekonomi och långsiktig utveckling av verksamheten. Pedagogiska frågor tar personalgruppen ansvar för.
Eftersom vi prioriterar hög personaltäthet turas föräldrar om med vissa praktiska arbetsuppgifter som till exempel städning och ibland som sjukvikarier i barngruppen. De gemensamma höst – och vårröjen är också ett tillfälle att umgås samt att praktiskt vara med i en viktig del i barnens miljö.
Och… när vi behöver ny energi serveras alltid en god hemlagad lunch. Doften av till exempel köttbullar, fisksoppa eller nygräddat bröd gör oss alltid hungriga.

Kommentera